BIỂN THƯỚC - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Biển Thước | 扁鹊

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

Các đòn đánh thường và kỹ năng của Biển Thước sẽ có độc, gây 25 (+ 5% điểm cộng thêm) sát thương phép mỗi giây và chồng thêm 1 lớp dấu độc tối đa 5 lớp. Sát thương tăng theo cấp độ của anh hùng. Đồng minh nhận được lớp độc này sẽ hồi phục 5(+2% sát thương phép) máu mỗi lớp có thể chồng 5 lớp trong 7 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 2 Mức tiêu thụ: 40

Biển Thước ném một bình thuốc độc chết người về phía mục tiêu được chỉ định. Chai thuốc độc sẽ vỡ ra khi chạm đất. Độc sẽ giữ nguyên vị trí trong 4 giây. Độc sẽ gây ra 70/76/82/88/94/100(+ 12% cộng thêm phép thuật) điểm sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi mỗi giây và giảm 30% tốc độ di chuyển trong 2 giây; Biển Thước có thể tạo ra 1 lọ độc sau mỗi 15 / 14.4 / 13.8 / 13.2 / 12.6 / 12 giây, và lưu trữ tối đa 3 bình.


Kỹ năng 2 :

CD: 5 tiêu thụ: 60

Biển Thước phóng bình thuốc theo hướng chỉ định, gây 100/120/140/160/180/200 (+ 30% cộng thêm phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch trên đường, Nếu là tướng đồng minh sẽ hồi phục 50/60/70/80/90/100 (+ 15% cộng thêm phép thuật) điểm máu.


Kỹ năng 3:

CD: 18/15/12 tiêu thụ: 130

Biển Thước kích nổ tất cả các dấu tích gần đó, gây 200/250/300 (+ 40% phép cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch, và hồi 80/100/120 (+ 20% điểm phép cộng) cho các tướng đồng minh; mỗi lớp Dấu ấn tăng thêm 50% sát thương và hiệu ứng hồi máu. Ngoài ra, Biển Thước còn tự phục hồi cho bản thân thêm 450/600/750 (+ 30% cộng thêm) điểm máu.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn