ATHENA - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Athena | 雅典娜

  I. GIỚI THIỆU

Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại:

Athena sau khi chết sẽ đánh thức Chân thân ngay tại vị trí đó, dùng hình thái Chân thân để tiếp tục di chuyển giúp tướng bên mình ở xung quanh tăng 20% di chuyển. Hai bên địch ta để có thể nhìn thấy sự tồn tại của Chân thân. Khi Athena sống lại, sẽ xuất hiện ngay tại vị trí Chân thân. Athena sẽ gây thêm 25% sát thương đối với mục tiêu không phải tướng địch.


Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 6s

Tiêu hao: 60 mana

 Athena sử dụng khiên lao tới hướng chỉ định gây 290/350/410/470/530/590(+63% công vật lý) sát thương phép, và hiệu ứng đẩy lui. Đồng thời nhận được 375/465/555/645/735/825(+82%công vật lý) điểm lá chắn hộ thể, kéo dài 1s. Khi lá chắn hộ thể tồn tại, Athena không chịu bất cứ hiệu ứng khống chế nào.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 6/5.8/5.6/5.4/5.2/5.0s

Tiêu hao: 50 mana

 Athena nhảy theo hướng chỉ định, đồng thời đòn đánh thường tiếp theo cường hóa thành Thương kích đâm về phía kẻ địch gây 350/400/450/500/550/600(+100% công vật lý) sát thương vật lý. Liên tiếp 3 lần Thương kích trúng tướng địch sẽ gây hiệu quả Quán xuyên, tạo thành sát thương vật lý bằng 25% lượng máu đã mất, thời gian giữa những lần Thương kích không quá 6s. 

Kỹ năng 1 và chiêu cuối trúng kẻ địch sẽ giảm 4s hồi chiêu của kỹ năng 2.


Kỹ năng 3:

Thời gian hồi chiêu: 15/12/9s

Tiêu hao: 70 mana

 Athena lập tức nâng khiên thánh tại chỗ, nhận được 1100/1650/2200(+150% công vật lý) điểm lá chắn hộ thể, kéo dài 1.5s. Sau 1.5s, khiên thánh vỡ ra gây 450/650/850(+150% công vật lý) sát thương phép và làm chậm 50% di chuyển trong 1s cho kẻ địch xung quanh. Khi lá chắn hộ thể tồn tại, Athena không chịu bất cứ hiệu ứng khống chế nào.III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn